Řešení krizí, sporů a problémů

Pokud je Vaším tématem něco, co Vás akutně trápí, jste ve správné části stránek. Dál prosím postupujte podle následujících otázek a doporučení:

   Týká se Vaše téma především lidí?

          → Pak prosím níže najděte sekci ŘEŠENÍ SPORŮ A POTÍŽÍ S LIDMI

   Týká se Vaše téma spíše věcných záležitostí?

          → Zkuste se inspirovat v sekci ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVÁNÍ

   Jde o zásadní existenční riziko nebo hrozbu?

          → Postupte bez prodlení níže do sekce ŘEŠENÍ KRIZÍ

Definice rovnováhy:

(ideální) stav, ve kterém působící vlivy nesměřují ke změně

Definice stability:

schopnost prostředí hledat a udržovat stavy blízké rovnováze

Definice konfliktu:

to, co porušuje rovnováhu nebo stabilitu prostředí

Definice krize:

konflikt porušující stabilitu prostředí


Definice sporu:

konflikt, v němž aspoň jeden účastník (emotivně) prosazuje určité řešení

Definice problému:

konflikt, jehož všichni účastníci (racionálně) hledají dobré řešení