ŘEŠENÍ SPORŮ A POTÍŽÍ S LIDMI

Nabídka

MEDIACE - řešení sporů nestranným odborníkem (mediátorem), který vede protivné strany k dohodě nebo smíru. Jsem služebně nejstarším českým mediátorem - dělám to už 30 let.

VYJEDNÁVÁNÍ - pomoc při analýze kauzy a přípravě na vyjednávání, zastupování klientů ve vyjednávání, pomoc při vyhodnocování výsledů jednání a plánování dalšího postupu.

ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ - podpora při depersonifikaci sporů a racionalizaci komunikace, přímé zvládání emocí a vleklých konfliktů.

OVLIVŇOVÁNÍ VZTAHŮ - pomoc při vytváření synergie, podpoře týmové spolupráce, regulaci soutěže a obětavosti a řešení pasivního a destruktivního chování.