ŘEŠENÍ KRIZÍ

Nabídka

ANALÝZA SITUACE - analýza zájmů a moci a posouzení klíčových hráčů, rizik a disponibilních zdrojů.

POSTUP ŘEŠENÍ - návrh strategie a taktiky řešení včetně způsobu monitoringu sitace, hodnocení výsledků a korekcí postupu.

ŘÍZENÍ PROJEKTU - podpora a přímá pomoc při realizaci zvoleného řešení a zvládání případných potíží při implementaci.