O mně, o životě a o práci

VZDĚLÁNÍ

Jsem celoživotní žák a samouk. Přesto jsem s formálním vzděláváním přišel do styku, například a zejména:

      1973 - 1977  Gymnasium v Jilemnici

      1977 - 1982  Přírodovědecká fakulta University Karlovy

          1983         RNDr.

          1987         CSc.

          1991          Kurs Řešení konfliktů u profesora Charlese Wigginse

          1992         Studijní pobyt US AID v USA

      1993 - 1995  Studijní pobyt na Johns Hopkins University v Baltimore, následný tréninkový projekt

Domluvím se svéráznou verzí angličtiny, lámanou ruštinou a někdy i česky.

PRÁCE (VÝBĚR)

      1983 - 1990 Ústřední ústav geologický

mapování a redakce geologických map, terénní prospekce, výzkum duktilních deformací zemské kůry

      1990 - 1992 Federální výbor pro životní prostředí

ředitel odboru, zástuce ředitele, sociální a ekologické aspekty péče o životní prostředí, ekologická legislativa, ekologické škody po ruské okupaci

      1992 - 1994 Ústav pro ekopolitiku

koordinátor řešení konfliktů, mediace, vedení projednávání v rámci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

      od roku 1994 potulný nezávislý konzultant

řešení konfliktů, management, mediace, facilitace, koučování, leadership

AKTIVITY (VÝBĚR)

1973 - 1989 členství ve státních i nezávislých ekologických organizacích (státní ochrana přírody, TIS, Ekologická společnost)

1982 - 1986 instruktorem na kursech geologického mapování pro studenty přírodovědecké fakulty University Karlovy

1989 prospektorem v pouštních oblastech Sýrie, vedení malé skupiny syrských geologů

1990 - 1992 v rámci krátkého období ve státní správě příprava legislativy, vyčíslování škod po okupaci, navrhování strategických koncepcí

1991 - 1994 poznávání praktické politiky a managementu během tří pobytů v USA: účast na jednání OSN o globálních klimatických změnách a dvě stipendia

1993 - 1994 národním koordinátorem programu řešení konfliktů a rozhodování při UNITAR, podpora nenásilných řešení, mediace

1992 - 1996 zakládajícím členem (a po jedno volební období místopředsedou) Společnosti pro trvale udržitelný život

2000 - dosud působení v rodném kraji - členem Vědecké rady KRNAP, redakční rady časopisu Opera corcontica, skupiny pro vizi Krkonoše 2050

2012 - dosud působení v rámci zákona o mediaci - člen a předseda zkušební komise pro zkoušky mediátorů, člen pracovní skupiny k mediaci