ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVÁNÍ

Nabídka

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - techniky definice cílů a přínosů, kritérií pro rozhodování, generování možností, hodnocení a realizace, monitoringu a korekcí vybraného řešení.

FACILITACE - řešení problémů ve dvojicích, skupinách a týmech za pomoci nestranného procesního odborníka (facilitátora), který vede klienty k řešení, aniž by zasahoval do jeho výběru.

ROZHODOVÁNÍ - podpora a přímá pomoc při stanovování priorit a rozhodovacích kritérií a volbě a realizaci autoritativního, konzultativního delegativního a participativního stylu rozhodování.