TEORIE REALITY

Vznikla v roce 2010 jako výsledek hledání příčin platnosti teorie vitality. Zavádí model světa, který vzniká organizací náhodně uspořádaných energetických kvant, vyvíjí se díky konflitu mezi konstrukcí a destrukcí (v případě naší části světa po dráze energie - hmota - život - vědomí) a končí návratem do stavu náhodného uspořádání. Existence prostoru a času (a veškerých nenáhodných vztahů) je v tomto modelu vázána právě na uspořádanost.

Teorie pomáhá pochopit vznik existence (uspořádanosti) z (neuspořádané) neexistence, v níž chybá vztahy, prostor a čas a vývoj jako střídání existence (jsoucen) a neexistence (nejsoucího principu bytí). Spontánně vysvětluje nejen vznik vesmíru a to, co bylo před big bangem, ale i složení vesmíru z temné energie a temné a baryonové hmoty nebo třeba antropický princip. Limituje fyzikální nekonečno právě neexistencí prostoru a času.