STRATEGICKÉ MYŠLENÍ A STRATEGIE PODNIKÁNÍ

Nabídka

Strategické myšlení a strategie jsou vkladem lídrů do podnikání a vedení lidí, firem, obcí nebo států.

Obrázek připomíná výče uvedené složky strategického rámce, které umí vést lidi a organizace do budoucnosti. Se vznikem a hlavně realizací takového systému myšlenek mohu pomocí.

HYPOTÉZA - někdy zbytná a jindy klíčová úvaha na téma proč bychom měli být úspěšní. Jde o posouzení prostoru (niky) na trhu či ve společnosti, který obsazujeme a způsobu jak jej budeme využívat. V zásadě jde o to, aby si poptávka rozuměla s nabídkou. Hypotéza by měla zajímat hlavně majitele a investory.

POSLÁNÍ - v mém pojetí jde o popis užitků, které hodláme poskytovat sobě a svému okolí. Píšeme je přednostně pro zákazníky a zaměstnance, ale může zajímat v zásadě každého, koho hodláme oslovit. Poznámka: píši "v mém pojetí", protože poslání a vize bývají zaměňovány. Potřebný je jejich obsah, a to bez ohledu na použitá jména.

VIZE - v mém pojetí jde o obraz firmy (nebo jiného subjektu) v budoucnosti. Například co, proč a jak budeme dělat, jak budeme velcí a/nebo úspěšní, jak budeme vnímáni, kde budeme působit a kdy toho dosáhneme. Vize je zásadní pro majitele, investory a zaměstnance a může zajímat prakticky kohokoli.

HODNOTY - poslání a vize se zveřejňují, podléhají tedy marketingovým úvahám a často podle toho vypadají. Proto jsem si zvykl definovat i hodnoty, které organizaci drží pohromadě. Jde o zásady, podle kterých organizace žije nebo podniká a které určují chování její a jejích zaměstnanců. Hodnoty jsou určeny ke sdílení všemi.

STRATEGIE - určuje, jakou cestou bude naplněna vize. Respektuje hodnoty a poslání a člení cestu za vizí na základě dílčích a postupných cílů a stanovuje - s respektem k hodnotám a poslání - zásadní rysy postupů, jimiž bude cílů dosaženo. Naprosto nepostradatelná je pro lídry, manažery a vykonavatele.