SEBEPOZNÁNÍ, SEBEVEDENÍ A SEBEMOTIVACE

Nabídka


SEBEPOZNÁNÍ - můžete získat přehled o základních rysech vlastní osobnosti a posouzení souladu Vašich zájmů a plánů s Vašimi talenty a vlastnostmi.

VOLBA PRIORIT - svět je dnes zahlcen informacemi a možnostmi. Můžeme pomoci s odlišením důležitého od podružného či poze naléhavého a volbou cílů a priorit.

SEBEMOTIVACE - výsledkům prospívá, když si v životě i práci hrajeme. Pomáháme hledat radost z toho, co děláte, pomocí poznání a využití Vašich motivačních priorit.