PRAKTICKÉ NÁSTROJE (VÝBĚR)

1 ZÁKLADNÍ POSLOUPNOST

Tam, kde je přítomno vědomí a záměr, je vhodné při promýšlení postupovat od otázky proč přes otázku co k otázce jak (a případně kdo, kde a kdy). Tedy volit obsah v souladu se smyslem a formu v souladu s obsahem.

2 PYRAMIDA VITALITY

Při budování systémů typu firem, rodin, obcí, států a jiných organizací je dobré postupně uvažovat o užitečnosti, efektivitě, stabilitě a dynamice. Nemá smysl zefektivňovat něco neužitečného nebo dynamizovat něco labilního.

3 MOTIVAČNÍ ZALOŽENÍ

Čtyři vitální disciplíny (užitečnost, efektivita, stabilita a dynamika) jsou natolik důležité, že se ve společnosti vyvinuli specialisté na jejich kombinace. Těchto zděděných rozdílů je možné využít při motivaci, vyjednávání a vedení lidí.

4 PYRAMIDA KULTURY

Při vedení lidí je vhodné si položit - ve zde uvedeném pořadí - následujících šest velmi návodných otázek: Vím, co od nich chci? Vědí to oni? Chtějí to udělat? Umí to udělat? Nebrání jim jejich vztahy? Nebrání jim jejich osobnosti?

5 DIAGRAM P/S

Když nevíte Vy nebo Vaši lidé, co od nich chcete, a když nezvládnete jejich vztahy nebo neberte v úvahu osobnosti, jde o Váš problém. Pokud ale nechtějí nebo neumí, nastiňuje diagram P/S, jak na ně působit.

6 MODEL OSOBNOSTI

Pro praktické užití při vedení lidí je účelné vnímat jejich osobnost jako systém, tvořený společně a rozdílně zděděnými a nevědomě a vědomě naučenými vrstvami. Je podstatné, které z vrstev s Vámi právě jedná.

7 FUNKČNÍ MODEL FIRMY

Schéma ukazuje, jakým způsobem tekou informace, energie a materiály ve vitálních organizacích, definuje role lídrů, manažerů a vykonavatelů a umožňuje lokalizovat přířiny potíží i rozvojové příležitosti.