Mediační kurz III

DYNAMIKA MEDIACE

Závěrečný cyklus (Mediační kurz III) navazuje na předchozí dvě etapy a zaměřuje se na specifika, se kterými se mohou mediátoři při své práci setkat. Ať jde o zvládání krizí během mediace, či práce s dynamikou během setkání. Specialitkou bude téma práce s konfliktními lidmi.

1. den 

Rytmus mediačního procesu Zvládání krizí

2. den 

Nácvik práce s rytmem
Nácvik zvládání krizí

3. den 

Konfliktní účastníci
Zvládání chyb mediátora

4. den

Nácvik zvládání konfliktních
lidí a mediačních chyb

5. den

Metody sebeučení z praxe Sebeučící skupiny

6. den

Nácvik pozorování a rozvoj. vazeb Návrat ke smyslu

Nejbližší termín: bude upřesněn (podzim 2024)

Místo konání: Praha

Obecné informace:

Náš komplexní medaiční kurz má 3 cykly (Mediační kurz I, II, III).

Každý cyklus zahrnuje 3 dvoudenní setkání.

Každý den má 7 hodin výuky, počítáno bez přestávek.

Celkový rozsah výuky je tedy 3 x 3 x 2 dny = 18 dnů a 18 x 7 hodin = 126 hodin.

Návazné cykly jsou zahajovány s přibližně tříměsíčním odstupem od konce předcházejícího cyklu.

Mezi bloky určitého cyklu bývá přibližný odstup 2-3 týdnů.

Podmínkou účasti na 2. cyklu je absolvování 1. cyklu.

Podmínkou účasti na 3. cyklu je absolvování 2. cyklu.

Účastníci dostávají potvrzení o absolvování nácviku.

Zájemci mohou složit závěrečnou zkoušku.

Účastníci, kteří uspěli u zkoušky, dostávají osvědčení o mediačních dovednostech.

Jsou organizována návazná jednodenní sebeučící setkání absolventů v rytmu 2 dny za 1 rok.

Cena jednoho cyklu je 24 000,-.