MANAGEMENT ČINNOSTÍ A ZDROJŮ

Nabídka

MANAGEMENT CÍLŮ - z poznání dlouhodobých cílů a priorit Vám pomůžeme najít strategie a taktiky, jak cílů dosáhnout rozkladem na dílčí a postupné cíle a volbou efektivních postupů.

MANAGEMENT ČASU - pro dosahování cílů a priorit Vám můžeme pomoci s rozvržením činností v čase v respektu k cyklům Vaší kondice, průběhu vnějšího rušení a potřebám relexace.

MANAGEMENT ZDROJŮ - čas není jediným lidským zdrojem. Důležité je znát a efektivně využívat také znalosti, dovednosti, zkušenosti, potřeby, motivy a osobní vlastnosti.