Mediační kurz II

14.01.2024

Mediační kurz II má za úkol prohloubit znalosti z prvního kurzu, dozvědět se více o roli mediátora, o různých technikách, které může mediátor při sezení využívat. Část vzdělávání bude věnována i motivaci účastníků a stresovým faktorům. Obsah lkurzu naleznete níže. Na tento cyklus navazuje kurz III.

1. den

Role mediátora
Hodnocení výkonu mediátora

2. den

Otázky a naslouchání Transformace, Tématizace

3. den

Řešení problémů a rozhodování Základy facilitace

4. den

Motivační dovednosti
Diagnostické dovednosti

5. den

Práce se spokojeností
Práce se stresem, Nestrannost

6. den

Evaluativní mediace
Etické aspekty a limity mediace

Nejbližší termín: bude upřesněn (jaro/léto 2024)

Místo konání: Praha

Obecné informace:

Náš komplexní medaiční kurz má 3 cykly (Mediační kurz I, II, III).

Každý cyklus zahrnuje 3 dvoudenní setkání.

Každý den má 7 hodin výuky, počítáno bez přestávek.

Celkový rozsah výuky je tedy 3 x 3 x 2 dny = 18 dnů a 18 x 7 hodin = 126 hodin.

Návazné cykly jsou zahajovány s přibližně tříměsíčním odstupem od konce předcházejícího cyklu.

Mezi bloky určitého cyklu bývá přibližný odstup 2-3 týdnů.

Podmínkou účasti na 2. cyklu je absolvování 1. cyklu.

Podmínkou účasti na 3. cyklu je absolvování 2. cyklu.

Účastníci dostávají potvrzení o absolvování nácviku.

Zájemci mohou složit závěrečnou zkoušku.

Účastníci, kteří uspěli u zkoušky, dostávají osvědčení o mediačních dovednostech.

Jsou organizována návazná jednodenní sebeučící setkání absolventů v rytmu 2 dny za 1 rok.

Cena jednoho cyklu je 24 000,- bez DPH.