Mediační kurz I

14.01.2024

Mediační kurz I má za cíl seznámit Vás s mediací a vyzkoušet si roli mediátora v praxi. Navazující kurzy II a III rozvíjejí komunikační dovednosti a zasazují mediaci do hlubšího kontextu. Níže obsah kurzu a obecné informace o komplexním kurzu vhodném pro budoucí mediátory či manažery.

1. den

Smysl, obsah a forma mediace Alternativy k mediaci

2. den

Lekce z teorie a praxe konfliktů Lekce z vyjednávání

3. den

Lekce z psychologie
Lekce z teorie a praxe komunikace

4. den

Struktura mediačního procesu Význam a obsah fází

5. den

Zahájení mediace
Sběr a třídění informací

6. den

Fáze vyjednávání
Finalizace, dohody, stabilita řešení

Nejbližší termín: 08.-09.03., 22.-23.03. a 05.-06.04. 2024

Místo konání: Praha

Obecné informace:

Náš komplexní medaiční kurz má 3 cykly (Mediační kurz I, II, III).

Každý cyklus zahrnuje 3 dvoudenní setkání.

Každý den má 7 hodin výuky, počítáno bez přestávek.

Celkový rozsah výuky je tedy 3 x 3 x 2 dny = 18 dnů a 18 x 7 hodin = 126 hodin.

Návazné cykly jsou zahajovány s přibližně tříměsíčním odstupem od konce předcházejícího cyklu.

Mezi bloky určitého cyklu bývá přibližný odstup 2-3 týdnů.

Podmínkou účasti na 2. cyklu je absolvování 1. cyklu.

Podmínkou účasti na 3. cyklu je absolvování 2. cyklu.

Účastníci dostávají potvrzení o absolvování nácviku.

Zájemci mohou složit závěrečnou zkoušku.

Účastníci, kteří uspěli u zkoušky, dostávají osvědčení o mediačních dovednostech.

Jsou organizována návazná jednodenní sebeučící setkání absolventů v rytmu 2 dny za 1 rok.

Cena jednoho cyklu je 24 000,- bez DPH.